Career Guides

Career Guides

Data Analyst

Data Analyst hay còn gọi là chuyên viên phân tích dữ liệu, là người thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu để tìm ra xu hướng và các giải pháp để cải thiện và phát triển doanh nghiệp.

Business Intelligence

Business Intelligence là đội ngũ tìm hiểu và thu thập dữ liệu về các hoạt động của công ty, sau đó phân tích và trình bày kết quả cho lãnh đạo của phòng ban, công ty để họ có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.