Workshops

Workshops

Step into Digital Marketing: Brand vs. Agency

8pm 28.11.2021 – Zoom Meeting

Giới thiệu các vị trí công việc trong ngành Digital Marketing ở Brand và

Xem Lại Các Workshops Đã Diễn Ra

Workshop 1

After Graduation, Who Are You?

Hướng dẫn các bước chuẩn bị cho công việc tương lai ngay khi còn là sinh viên

Workshop 2

Từ Tự Học Đến Lập Trình Viên Toàn Thời Gian

Hướng dẫn cách tự học lập trình và kinh nghiệm tìm việc cho người mới bắt đầu lập trình.